Valandinių informacinių seminarų ciklas (2020 m. - 2023 m.) NVO atstovams, siekiant dalintis žiniomis, patirtimi, gerąja praktika bei įkvėpimu. Nuotoliniai arba gyvi susitikimai su savo srities ekspertais, atsakymai į  klausytojų išankstinius  ir seminaro metu pateiktus klausimus. Nuotolinė transliacija numatoma FB grupėje NVO džiunglės. 

3 savaitės iki susitikimo kviečiame siųsti rūpimus klausimus, seminaro metu ekspertas pateiks atsakymus.

Norint pasiūlyti konkrečią temą ar lektorių (su sąlyga, jog tai būtų naudinga ir kitiems NVO sektoriuje dirbantiems žmonėms), pasiūlymai laukiami: [email protected]

2021 05 18 Pokalbis

Pokalbis apie transformatyviąją ir transakcinę savanorystę bei į ką atsižvelgti dirbant su įmonių savanoriais. Euromonitor International tyrimų vadovę ir SAVA platforma verslo socialinės atsakomybės konsultantę Kristiną Balčiauskaitę kalbina VšĮ "Socialinis veiksmas" vadovė Milda Lukoševičiūtė

.

2021 03 26 Pokalbis

Atviros Lietuvos fondo vadovės Sandros Adomavičiūtės pokalbis su psichologu, NVO Fondo tarybos pirmininku Pauliumi Skruibiu apie Fondo startą, valdyseną, prioritetines kryptis, tikslus, uždavinius ir poveikį. Kuo NVO fondas skirsis nuo esančių programų, skirtų finansuoti NVO institucinius gebėjimus, socialines paslaugas? Kokio sisteminio pokyčio sieks NVO fondas? Ar keisis visa NVO ekosistema? Ar pavyks NVO fondą išlaikyti nepriklausomą nuo politinės galios įsikišimo? Ar NVO fondas numato stiprinti organizacijų, jų atskirų narių kompetencijas? Ar NVO fondo programinės kryptys koreliuos su kitais nacionaliniais strateginiais uždaviniais, pvz. skurdo mažinimu, socialinio verslo skatinimu? Ar bus siekiama kokių nors socialinių inovacijų?

2021 01 27 vebinaras 

Agnietė Preidytė, grafikos dizainerė, dėstanti Vilniaus dizaino kolegijoje bei vedanti mokymus apie socialinių medijų grafinio turinio kūrimą, pristatys nemokamą ‘Canva’ progamą ir panaviguos kuriant socialinių tinklų komunikacijos dizainą.

Mantas Janavičius, tarptautinės organizacijos TechSoup, IT įrankiais teikiančios paramą NVO sektoriui, atstovas, papasakos apie IT bendrovių paramą nevyriausybiniam sektoriui: kaip ją gauti ir tinkamai pasinaudoti.


2020 12 15 vebinaras

Kaip greitai atsistojate suklupę? Kaip susidorojate su sunkumu? Kur glūdi jūsų stiprybės? Kaip būti                          atsparesniems kasdienybėje? Pasikalbame apie jūsų jėgą, draugiškumą sau ir įkvėpimą judėti į priekį.

Pokalbis su Evelina Savickaite - Kazlauske, psichologe, koučingo psichologijos specialiste, meno terapeute, turinčia 15 metų patirties nevyriausybiniame sektoriuje dirbant Lietuvos, JK, Izraelio, Danijos, Rumunijos organizacijų įvairovėje.   


2020 11

Ona Valainienė, Teisininkė, sertifikuota duomenų apsaugos pareigūnė

Ar duomenų apsaugos reikalavimai aktualūs NVO sektoriuje veikiančiai organizacijai? Kurie iš bendrųjų duomenų apsaugos aspektų yra svarbūs jūsų srityje? Atsiųskite jums kylančius klausimus ar pasidalinkite situacijomis, kurios kelia iššūkius šioje temoje (nuoroda klausimams pateikti) . Parengsime konkrečiai jūsų organizacijai skirtą atsakymą, galbūt tai padės atitikti jums keliamus reikalavimus duomenų apsaugos srityje.

Turinys:

 • Asmens duomenų samprata
 • Asmens duomenų tvarkymas
 • Asmens duomenų apsaugos reikalavimai
 • Duomenų valdytojo ir tvarkytojo statusai
 • Duomenų tvarkymo veiklos įrašai ir atsakingų asmenų paskyrimas
 • Organizacijos vidiniai dokumentai 
 • Organizacijos privatumo pranešimas
 • Poveikio duomenų apsaugai vertinimas
 • Asmens duomenų saugumo pažeidimas 

2020 10 21 Vebinaras

Rytis Jokubauskas, advokatas, NVO teisės instituto ekspertas

Tik gerai išmanantys žaidimo taisykles gali pilnavertiškai dalyvauti žaidime. Nors taisyklių išmanymas negarantuoja gero pasirodymo, tačiau jų neišmanymas garantuoja nesėkmes ir trukdžius. NVO taikomi teisiniai reikalavimai – tai NVO gyvavimo žaidimo taisyklės. Vienos taisyklės yra nustatytos įstatymu, kitas nusistatome sau patys. Bet ar visada tų taisyklių laikomės?

NVO teisinės sveikatos webinaru siekiama atskleisti pagrindinius nevyriausybinių organizacijų veiklos teisinius aspektus – tai, ką vadovui privalu, o kitiems dalyviams patartina žinoti. Webinaro metu bus nagrinėjami įstatymų reikalavimai ir dalinamasi praktiniais patarimais, kaip tinkamai pritaikyti įstatymų reikalavimus, kokių klaidų vengti bei kaip spręsti tipines teisines situacijas.

Turinys:

 • 1.       NVO teisinė aplinka
 • 2.       Pagrindiniai NVO steigimo dokumentai:
 • 1.1.    Įstatai;
 • 1.2.    Steigimo sutartis;
 • 1.3.    Steigiamojo susirinkimo protokolas.
 • 3.       Vidiniai NVO teisės aktai:
 • 2.1.    Protokolai;
 • 2.2.    Reglamentai;
 • 2.3.    Tvarkos;
 • 2.4.    Sprendimai ir kt.
 • 3.   Vadovo keitimas: pagrindiniai žingsniai
 • 4.   Atskaitomybė

2020 09 28 vebinaras

Laimonas Ragauskas, Nerijus Kriaučiūnas, Tarptautinių ir nuotolinių mokymų ekspertai

Nuotoliniai susitikimai ir mokymai nėra įprastas formatas nevyriausybinėms organizacijoms. KUO toks mokymas skiriasi nuo gyvų mokymų? Kokie niuansai žinotini planuojant ir kuriant nuotolinio mokymo tradiciją? Kaip ši naujovė gali praplėsti NVO galimybes ugdyti tikslinių grupių gebėjimus veikti ir siekti savo tikslų?

Turinys:

 • Nuotolinio mokymo ypatumai
 • Kaip planuoti ir kurti nuotolinio mokymo veiklas?
 • Nuotolinio mokymo iššūkiai ir galimi sprendimai
 • Sklandaus nuotolinio mokymo pavyzdžiai