Mentorystės programa – individualus organizacijos palydėjimas konkrečioje organizacijos kompetencijoms vystyti reikalingoje srityje. Šios programos poreikis paaiškėjo tuomet, kai, vykstant atrankai į NVO akademiją pasimatė, jog kai kurioms organizacijoms reikia individualios pagalbos. Mentorystės programos tikslas – padėti organizacijai stiprėti, suteikiant jai tęstinį palydėjimą tam tikrose, organizacijos kompetencijoms vystytis reikalingose, srityse. Mentorystės programoje organizacijos kviečiamos dalyvauti komandomis po 2-4 asmenis. Bent vienas komandos narys turi užimti vadovaujančias pareigas organizacijoje, o organizacijos komanda - įsipareigoti dalyvauti visą numatytą programai laikotarpį. Nuosavų lėšų organizacijai investuoti nereikia.

Mentorystės programą sudaro keli etapai:

  • Bendrų sesijų metu analizuojama esama organizacijos situacija: įsivardijami turimi ištekliai ir kompetencijos, siekiamybės bei kompetencijų ir išteklių poreikis.
  • Remiantis atliktos organizacijos analizės rezultatais, suformuojamas gebėjimų stiprinimo poreikis ir parenkamas atitinkamą sritį(-is) išmanantis mentorius.
  • Pusmetį organizacija ir mentorius bendradarbiauja siekdami iš anksto numatytų tikslų.
  • Po 6 mėnesių organizacija, padedama mentoriaus, įsivardija savo pasiekimus, nusistato tolimesnius tikslus ir suplanuoja savarankiškus veiksmus, būtinus tikslams pasiekti.

Mentorystės programa yra Atviros Lietuvos fondo projektas, finansuojamas OSIFE (Atviros visuomenės iniciatyva Europai) lėšomis.