Mentorystės programa – individualus organizacijos palydėjimas konkrečioje organizacijos kompetencijoms vystyti reikalingoje srityje. Šios programos poreikis paaiškėjo tuomet, kai, vykstant atrankai į NVO akademiją pasimatė, jog kai kurioms organizacijoms reikia individualios pagalbos. Mentorystės programos tikslas – padėti organizacijai stiprėti, suteikiant jai tęstinį palydėjimą tam tikrose, organizacijos kompetencijoms vystytis reikalingose, srityse. Mentorystės programoje organizacijos kviečiamos dalyvauti komandomis po 2-4 asmenis. Bent vienas komandos narys turi užimti vadovaujančias pareigas organizacijoje, o organizacijos komanda - įsipareigoti dalyvauti visą numatytą programai laikotarpį. Nuosavų lėšų organizacijai investuoti nereikia.

Mentorystės programą sudaro keli etapai:

  • Bendrų sesijų metu analizuojama esama organizacijos situacija: įsivardijami turimi ištekliai ir kompetencijos, siekiamybės bei kompetencijų ir išteklių poreikis.
  • Remiantis atliktos organizacijos analizės rezultatais, suformuojamas gebėjimų stiprinimo poreikis ir parenkamas atitinkamą sritį(-is) išmanantis mentorius.
  • Pusmetį organizacija ir mentorius bendradarbiauja siekdami iš anksto numatytų tikslų.
  • Po 6 mėnesių organizacija, padedama mentoriaus, įsivardija savo pasiekimus, nusistato tolimesnius tikslus ir suplanuoja savarankiškus veiksmus, būtinus tikslams pasiekti.

2023 m. Atviros Lietuvos fondo įgyvendinama Mentorystės programa finansuojama British Council Lietuva lėšomis. Programoje dalyvauja VšĮ „Judesio ir minties teatras“.

2021 m. Atviros Lietuvos fondo įgyvendinama Mentorystės programa buvo finansuota OSIFE (Atviros visuomenės iniciatyva Europai) lėšomis. Programoje dalyvavo trys Lietuvoje veikiančios NVO:

  • Lietuvos epilepsija sergančiųjų sąjunga „Epilė“
  • Labdaros ir paramos fondas, dienos centras „Dienvidis“
  • VšĮ I.Luckevičiaus baltarusių muziejus, Baltarusių bendruomenės ir kultūros centras Vilniuje

Organizacijų komandos pusmetį buvo lydimos mentorių ir siekė sutartų tikslų.  Keletas organizacijų atsiliepimų po dalyvavimo mentorystės programoje:

Lietuvos epilepsija sergančiųjų sąjunga EPILĖ:

„Nuoširdžiai dėkojame už mentorystės mokymų programą, kuri sudėjo tvirtus pamatus mūsų NVO veiklai. Jos metu įgijome nemažai žinių srityse, kur beveik nieko nežinojome. Nežinome kas mums ieškojo mentoriaus, tačiau pataikyta tiesiai į dešimtuką. Nuo didelio jaudulio ir nerimo prieš pirmą susitikimą, kad nieko nesuprasime iki sekančių laukimo su sąrašais klausimų ir nuoširdaus bei liūdesį keliančio paskutinio susitikimo, kad baigiasi mokymai (su draugišku kvietimu kreiptis, jei kils klausimų ateityje).“

I. Luckevičiaus baltarusių muziejus, Baltarusių bendruomenės ir kultūros centras Vilniuje:

„Dalyvavimas mentorystės programoje pagerino mūsų komandos tarpusavio supratimą, pradėjome kurti organizacijos strategiją, įsivardinome organizacijos vertybes, ėmėme tikslingai planuotis veiklas – sudėliojome veiklų ir auditorijos žemėlapį, sužinojome galimus donorus ir kreipėmės į juos, pradėjome efektyviau komunikuoti.“