NVO AKADEMIJĄ 2021 BAIGĖ 13 ORGANIZACIJŲ

"Vienas iš demokratijos privalumų - pilietinės visuomeninės organizacijos, be kurių sunkiai įsivaizduojama šiandieninė (arba mano) Lietuva. Aktyvių piliečių fondas netrukus kvies nevyriausybines organizacijas jau į antrąjį pusmetį trunkantį pas(is)tiprinimo procesą, skirti laiko organizacijos permąstymui, žinių įgijimui ar spragų užlopymui, naujų ar esamų įgūdžių treniruotėms. Atsidavusių ir dažniausiai tame pačiame nevyriausybiniame sektoriuje užaugusių lektorių komanda, organizacijas išnarsto po kaulelį ir nesikuklina pirštu bakstelėti į skaudulį bei pakviesti kartu ieškoti sprendimų. Šiandien mes sveikiname pirmąją NVO akademijos absolventų laidą ir sakome iki pasimatymo įgyvendinant suplanuotus darbus!" NVO akademijos koordinatorė Živilė Kubilienė, Atviros Lietuvos fondas


"Su didžiausiu džiaugsmu sveikiname pirmąją NVO akademijos absolventų laidą, kuri net devynis mėnesius atkakliai dirbo ir tobulino savo socialinių iniciatyvų idėjas ir ateities planus. Žavimės dalyvių progresu, kuris demonstruoja jų ryžtą kurti geresnę Lietuvą visiems. Tikimės, kad bendrystė, kurią sukūrėme mokymų metu, neišblės ir toliau vieni kitiems padėsime siekti užsibrėžtų tikslų. Be galo didžiuojamės galėdami stebėti Jūsų gerų norų virsmą gerais darbais." NVO akademijos koordinatorė Jurgita Ribinskaitė- Glatzer, Geri norai LT

ŽINIASKLAIDOJE


NVO akademijos lektorė N. Kurapkaitienė:  „Gana vertinti nevyriausybines organizacijas kaip grėsmes ir konkurentes, laikas pradėti remtis jų kompetencija“ 2020 12 18 

NVO akademijos lektrorius D.Ramonas: nėra nemokamos sriubos, Aarba NVO sektoriaus kūrybiškas strategiškumas 2021 03 24

Intensyvūs mokymai

Pirmojo etapo metu  45 PVO organizacijų atstovai buvo kviečiami dalyvauti trijų dienų intensyviuose praktiniuose mokymuose, kur dalyviai turėjo progą identifikuoti savo organizacijos poreikius ir iššūkius, ieškoti galimų optimalių sprendimų, detaliau susipažino su NVO akademijos programa.Intensyvūs praktiniai mokymai vyko 2020 m. rugsėjo 10 – 12 dienomis nuotoliniu būdu. Mokymuose dalyvavo 45 PVO organizacijų atstovai iš visos Lietuvos.  Mokymų metu dalyviai susipažino su pokyčio teorija ir gilinosi į problemas, kurias sprendžia jų organizacija, identifikavo savo organizacijos iššūkius ir poreikius, ieškojo tinkamiausių sprendimų, detaliau susipažino su NVO akademijos programa bei atrankos į II-ąjį etapą sąlygomis.MODULIŲ PROGRAMA

Antrajame etape dalyvavo tik pirmajame etape dalyvavusios organizacijos. Šiame etape organizacijai atstovavo komanda sudaryta iš 2-3 organizacijos atstovų. 12 organizacijų komandų buvo atrinktos dalyvauti NVO akademijos pasirinktoje programoje  – socialinių lyderių arba socialinio verslumo. 

Modulių programa sudaryta iš socialinių lyderių programos ir socialinio verslumo programos. Kiekvienoje iš siūlomų programų dalyvavo po 6 organizacijų komandas, organizacijos komandą sudarė 2-3 asmenys. 

Socialinių lyderių programoje vyko šie mokymosi moduliai:

Socialinio  verslumo programoje vyko šie mokymosi moduliai:

Įsivertinimo susitikimas

Pasibaigus NVO akademijos modulių programai, 2021 m. balandžio mėn., įvyko programos įgyvendinimo vertinimo susitikimas, kuriame dalyviai dalinosi grįžtamuoju ryšiu apie programos procesą ir kokybę, pasiektus rezultatus, organizacijų pokyčius ir šių pokyčių poveikį.