Nevyriausybinio sektoriaus organizacijos kviečiamos studijuoti NVO akademija 2021/2022

Prieš metus startavusi Aktyvių piliečių fondo gebėjimų stiprinimo programa - NVO akademija - skelbia antrą kvietimą nevyriausybinėms organizacijoms! Pavasarį akademiją baigė 13 organizacijų, o nuo ateinančio rudens organizacijų atstovams vėl siūlome ilgalaikį mokymosi procesą, kurio tikslas – suteikti dalyviui galimybę tapti pokyčio agentu savo organizacijoje ir bendruomenėje.

NVO akademijos studijų modelis sudarytas iš dviejų etapų:

·       Pirmasis etapas, tai nuotoliniai Intensyvūs mokymai, kurie vyks 2021 metų rugsėjo 15 – 17 dienomis. Dalyvavimas intensyviuose mokymuose privaloma sąlyga norint patekti į NVO akademijos modulių programą.

·       Antrame etape –  organizacijų komandos (2-3 atstovai iš organizacijos), pasirinktinai dalyvaus vienoje programoje – socialinių lyderių arba socialinio verslumo, kurias sudarys po 5 mokymosi modulius. Modulių programos trukmė – 6 mėn.

Studijų vertė vienos organizacijos komandai  - 4000 Eur.

Reikalavimai Intensyvių mokymų dalyviams:

·       1 organizacija – 1 atstovas.

·       Atstovauti organizacijai, kurioje dirba ar/ir savanoriauja bent 2-3 asmenys.

·       Organizacijos atstovas – vadovaujančias pareigas organizacijoje užimantis asmuo priimantis sprendimus susijusius su organizacijos valdymu.

·       Prioritetas bus teikiamas kandidatams atstovaujantiems vietos lygiu veikiančias organizacijas ir/ar tautinių mažumų organizacijas.

Iki rugpjūčio 20 d. kandidatus kviečiame užpildyti elektroninę dalyvio registracijos formą.

Apie dalyvavimą Intensyviuose mokymuose atrinkti dalyviai bus informuoti registracijos formoje nurodytu elektroniniu paštu.

„NVO akademija 2020/ 2021” pirmoji laida: VšĮ „Ne imti, bet duoti“ (Vilniaus regionas), VŠĮ „Socialinės terapijos namai“ (Kauno raj.), Vilniaus vaikų ir jaunimo diabeto klubas DIABITĖ (Vilnius), Šeimos ir asmens saviugdos centras „Bendrakeleiviai“ (Vilnius), Asociacija „Lietuvos skeptiškas jaunimas“(Kaunas), Asociacija „Klaipėdiečių iniciatyva už demokratiją ir ekologiją“(Klaipėda), VšĮ „Būk su manimi“ (Mažeikių apylinkės seniūnija: Bugeniai – Krakiai), VšĮ „Šv. Jono vaikai“(Trakų raj.), VšĮ „Pasaulio piliečių akademija“(Kaunas), VšĮ Šeimų centras „Būkime kartu“(Kauno miestas ir rajonas), VšĮ „Gerumo skraistė“ (Alytus), VšĮ „Kūrybos ir užimtumo stuba“ (Zapyškis) ir VšĮ „Darni socialinė raida“ (Vilnius).

NVO akademiją 2021 baigė 13 organizacijų

"Vienas iš demokratijos privalumų - pilietinės visuomeninės organizacijos, be kurių sunkiai įsivaizduojama šiandieninė (arba mano) Lietuva. Aktyvių piliečių fondas netrukus kvies nevyriausybines organizacijas jau į antrąjį pusmetį trunkantį pas(is)tiprinimo procesą, skirti laiko organizacijos permąstymui, žinių įgijimui ar spragų užlopymui, naujų ar esamų įgūdžių treniruotėms. Atsidavusių ir dažniausiai tame pačiame nevyriausybiniame sektoriuje užaugusių lektorių komanda, organizacijas išnarsto po kaulelį ir nesikuklina pirštu bakstelėti į skaudulį bei pakviesti kartu ieškoti sprendimų. Šiandien mes sveikiname pirmąją NVO akademijos absolventų laidą ir sakome iki pasimatymo įgyvendinant suplanuotus darbus!" NVO akademijos koordinatorė Živilė Kubilienė, Atviros Lietuvos fondas


"Su didžiausiu džiaugsmu sveikiname pirmąją NVO akademijos absolventų laidą, kuri net devynis mėnesius atkakliai dirbo ir tobulino savo socialinių iniciatyvų idėjas ir ateities planus. Žavimės dalyvių progresu, kuris demonstruoja jų ryžtą kurti geresnę Lietuvą visiems. Tikimės, kad bendrystė, kurią sukūrėme mokymų metu, neišblės ir toliau vieni kitiems padėsime siekti užsibrėžtų tikslų. Be galo didžiuojamės galėdami stebėti Jūsų gerų norų virsmą gerais darbais." NVO akademijos koordinatorė Jurgita Ribinskaitė- Glatzer, Geri norai LT

NVO AKADEMIJOJE PRADĖJO MOKYTIS 13 ORGANIZACIJŲ

 2020 10 13

Spalio 13 dieną prasidėjo antras Aktyvių piliečių fondo Gebėjimų stiprinimo programos SIEKIO ID. NVO akademijos etapas – modulių programa. Socialinių lyderių programos dalyviais tapo šios organizacijos: VšĮ „Ne imti, bet duoti“ (Vilniaus regionas), VŠĮ „Socialinės terapijos namai“ (Kauno raj.), Vilniaus vaikų ir jaunimo diabeto klubas DIABITĖ (Vilnius), Šeimos ir asmens saviugdos centras „Bendrakeleiviai“ (Vilnius), Asociacija „Lietuvos skeptiškas jaunimas“(Kaunas), Asociacija „Klaipėdiečių iniciatyva už demokratiją ir ekologiją“(Klaipėda). Šios organizacijos, padedamos savo srities specialistų, gilinsis į organizacijų strateginio planavimo/(ir)valdymo, lyderystės, savanorystės ir bendruomenės įtraukimo, organizacijos projektinio raštingumo ir finansinio tvarumo bei komunikacijos temas.

Socialinio verslumo programoje studijuos VšĮ „Būk su manimi“ (Mažeikių apylinkės seniūnija: Bugeniai – Krakiai), VšĮ „Šv. Jono vaikai“(Trakų raj.), VšĮ „Pasaulio piliečių akademija“(Kaunas), VšĮ Šeimų centras „Būkime kartu“(Kauno miestas ir rajonas), VšĮ „Gerumo skraistė“ (Alytus), VšĮ „Kūrybos ir užimtumo stuba“ (Zapyškis) ir VšĮ „Darni socialinė raida“ (Vilnius). Profesionalūs lektoriai šios programos organizacijas lydės finansinio organizacijos modelio, socialinio verslo modelio pritaikymo NVO, marketingo ir komunikacijos bei strateginio valdymo temose.

Nuotoliniu būdu per 6 mėnesius NVO akademijos dalyviams bus išdėstyta po penkis teminius modulius, numatytos individualios organizacijų komandų konsultacijos su lektoriais. Pabaigus modulį, kiekviena organizacija turės praktinio darbo rezultatą.

Po pirmojo gebėjimų stiprinimo programos – intensyvių mokymų – etapo, dalyvavusios organizacijos paliko tokius atsiliepimus: „Dabar supratau, nuo ko reikia pradėti! Kaip klojasi pamatai, kaip auga namas! Suvokiau, kad tikslai ir sprendimai turi būti konkretūs, apčiuopiami, įgyvendinami. Hiperbolizuotai tariant – nereikia gelbėti pasaulio, jei gatvėje šaukiama pagalbos. Tai, kad esame atsakingi už savo bendruomenę, yra svarus argumentas NVO sektoriaus darbuose.“