Aktyvių piliečių fondas(APF) siekia pilietinės visuomenės organizacijų (PVO) gebėjimo stiprinimo per regionuose veikiančių vietinių lyderių  gebėjimų ugdymą.  „Siekio ID. NVO akademija“ siūlo ilgalaikį mokymosi procesą, kurio tikslas – suteikti dalyviui galimybę tapti pokyčio agentu savo organizacijoje ir bendruomenėje. Ilgalaikėje perspektyvoje siekiama sustiprinti NVO sektorių regionuose - mažesnėms organizacijoms vykdyti savo misijas ir tapti svarbiais vietos lygmens viešosios politikos sprendimų priėmimo procesų partneriais, o pritaikant socialinio verslumo priemones ir strategijas, įgalinti nevyriausybinio sektoriaus organizacijas planuoti bei įgyvendinti socialinį verslą.

Organizacijos gali pretenduoti tapti „Siekio ID. NVO akademija“ dalyviais 2020 m. ar 2021 m. Organizacijų komandos - 2-3 organizacijos atstovai, pasirinktinai dalyvaus vienoje programoje – socialinių lyderių arba socialinio verslumo, kurias sudarys po 5 mokymosi modulius. Modulių programos trukmė – 6 mėn.

Vienos organizacijos komandos stipendija – daugiau nei 4000 Eur.

ŽINIASKLAIDOJE


NVO akademijos lektorė N. Kurapkaitienė:  „Gana vertinti nevyriausybines organizacijas kaip grėsmes ir konkurentes, laikas pradėti remtis jų kompetencija“ 2020 12 18 

NVO akademijos lektrorius D.Ramonas: nėra nemokamos sriubos, Aarba NVO sektoriaus kūrybiškas strategiškumas 2021 03 24

Intensyvūs mokymai

Du kartus - 2020 m. ir 2021 m. - pirmojo etapo metu  45 PVO organizacijų atstovai bus kviečiami dalyvauti trijų dienų intensyviuose praktiniuose mokymuose, kur dalyviai turės progą identifikuoti savo organizacijos poreikius ir iššūkius, ieškos galimų optimalių sprendimų, detaliau susipažins su NVO akademijos programa.

Atranka į intensyvius praktinius mokymus

Norintys dalyvauti intensyviuose praktiniuose mokymuose turi atitikti šiuos reikalavimus:

 • 1 organizacija – 1 atstovas;
 • Atstovauti organizacijai, kurioje dirba ar/ir savanoriauja bent 2-3 asmenys;
 • Organizacijos atstovas – vadovaujančias pareigas organizacijoje užimantis asmuo priimantis sprendimus susijusius su organizacijos valdymu;
 • Prioritetas bus teikiamas kandidatams atstovaujantiems regione veikiančiai organizacijai;

Kandidatas užpildo elektroninę dalyvio registracijos formą. Atrinkti dalyviai informuojami registracijos formoje nurodytu elektroniniu paštu.Intensyvūs mokymai

2020 m. intensyvūs praktiniai mokymai vyko 2020 m. rugsėjo 10 – 12 dienomis nuotoliniu būdu. Mokymuose dalyvavo 45 PVO organizacijų atstovai iš visos Lietuvos.  Mokymų metu dalyviai susipažino su pokyčio teorija ir gilinosi į problemas, kurias sprendžia jų organizacija, identifikavo savo organizacijos iššūkius ir poreikius, ieškojo tinkamiausių sprendimų, detaliau susipažino su NVO akademijos programa bei atrankos į II-ąjį etapą sąlygomis.

SVARBU! Dalyvavimas intensyviuose mokymuose privaloma sąlyga norint patekti į „Siekio ID. NVO akademija“ modulių programą.
MODULIŲ PROGRAMA

Antrajame etape galės dalyvauti tik pirmajame etape dalyvavusios organizacijos. Šiame etape organizacijai atstovaus komanda sudaryta iš 2-3 organizacijos atstovų. Po 12 organizacijų komandų 2020 m . ir 20201 m.  bus atrinktos dalyvauti NVO akademijos pasirinktoje programoje  – socialinių lyderių arba socialinio verslumo. Atranka į modulių programą Modulių programa sudaryta iš socialinių lyderių programos ir socialinio verslumo programos. Kiekvienoje iš siūlomų programų kviečiame dalyvauti po 6 organizacijų komandas, kai organizacijos komandą sudaro 2-3 asmenys. 

Atrankos sąlygos: 

 • Organizacijos atstovas dalyvavo intensyviuose mokymuose 
 • Organizacijos komandą sudaro 2-3 organizacijos nariai – savanoriai ir/ar darbuotojai, iš kurių bent vienas užima vadovaujančias pareigas organizacijoje.
 • Organizacijos komanda užpildo elektroninę registracijos formą, kur pasirenka programą, pristato komandos narius, įvardina organizacijos iššūkius ir poreikius ir kt. Nuorodą į  elektroninę registracijos formą gaus tik  Intensyvių mokymų dalyviai.

Atrankos metu bus remiamasi šiais kriterijais:

 • organizacija veikia regione;
 • poveikis vietos bendruomenei;
 • pažeidžiamų grupių įtrauktis;
 • organizacijos motyvacija – jūsų organizacijos atitiktis NVO akademijos siūlomoms temoms ir programos atitiktis jūsų organizacijos poreikiams.

Organizacijos komanda gali būti pakviesta į nuotolinį interviu.

Atrinktos organizacijų komandos bus informuotos registracijos formoje nurodytu elektroniniu paštu.

Modulių programa 

Kiekvienoje iš programų – socialinių lyderių ir socialinio verslumo – dalyvaus po 6 organizacijų komandas, viso po 15 asmenų. Numatytos modulių temos bus adaptuotos pagal atrinktų dalyvių įvardintus organizacijų iššūkius bei poreikius. 1 modulį sudarys tiek teoriniai, tiek praktiniai užsiėmimai, kurių formatas ir laikas bus derinami su programos dalyviais bei priklausys nuo tuo metu esamų aplinkybių (pvz.: dėl COVID-19 infekcijos protrūkio įvestų ribojimų užsiėmimai gali vykti tik nuotoliniu būdu). Siekiant maksimalios naudos yra numatytos individualios organizacijų komandų konsultacijos su lektoriais. Kiekviena programa pasiūlys po 5 mokymosi modulius. Pabaigus modulį organizacija turės praktinio darbo rezultatą.  Programos trukmė – 6 mėn. 

Socialinių lyderių programoje numatomi šie mokymosi moduliai:

Socialinio  verslumo programoje numatomi šie mokymosi moduliai:

Įsivertinimo susitikimas

Pasibaigus NVO akademijos modulių programai, 2021 m. balandžio mėn., bus rengiamas programos įgyvendinimo vertinimo susitikimas, kuriame dalyviai dalysis grįžtamuoju ryšiu apie programos procesą ir kokybę, pasiektus rezultatus, organizacijų pokyčius ir šių pokyčių poveikį.   
 .