Aktyvių piliečių fondas (APF) siekia pilietinės visuomenės organizacijų gebėjimo stiprinimo per regionuose veikiančių vietinių lyderių  gebėjimų ugdymą. 

NVO akademija siūlo ilgalaikį mokymosi procesą, kurio tikslas – suteikti dalyviui galimybę tapti pokyčio agentu savo organizacijoje ir bendruomenėje. Ilgalaikėje perspektyvoje siekiama sustiprinti NVO sektorių regionuose - mažesnėms organizacijoms vykdyti savo misijas ir tapti svarbiais vietos lygmens viešosios politikos sprendimų priėmimo procesų partneriais, o pritaikant socialinio verslumo priemones ir strategijas, įgalinti nevyriausybinio sektoriaus organizacijas planuoti bei įgyvendinti socialinį verslą.

Nevyriausybinės organizacijos gali pretenduoti tapti NVO akademija 2022 dalyviais. Organizacijų komandos - 2-3 organizacijos atstovai, pasirinktinai dalyvaus vienoje programoje – socialinių lyderių arba socialinio verslumo, kurias sudaro 5 mokymosi moduliai. Modulių programos trukmė – 6 mėn.

Vienos organizacijos komandos stipendija – 4000 Eur.

ŽINIASKLAIDOJE


NVO akademijos lektorė N. Kurapkaitienė:  „Gana vertinti nevyriausybines organizacijas kaip grėsmes ir konkurentes, laikas pradėti remtis jų kompetencija“ 2020 12 18 

NVO akademijos lektrorius D.Ramonas: nėra nemokamos sriubos, Aarba NVO sektoriaus kūrybiškas strategiškumas 2021 03 24

INTENSYVŪS MOKYMAI

2021m. intensyvūs mokymai vyks rugsėjo 15 - 17 dienomis nuotoliniu būdu. 

Pirmojo etapo metu  45  organizacijų atstovai bus kviečiami dalyvauti trijų dienų intensyviuose praktiniuose mokymuose, kur dalyviai turės progą identifikuoti savo organizacijos poreikius ir iššūkius, ieškos galimų optimalių sprendimų, detaliau susipažins su NVO akademijos programa.

Kandidatas užpildo elektroninę dalyvio registracijos formą. Atrinkti dalyviai informuojami registracijos formoje nurodytu elektroniniu paštu.

SVARBU! Dalyvavimas intensyviuose mokymuose privaloma sąlyga norint patekti į NVO akademija modulių programą.

Atranka į intensyvius praktinius mokymus

Norintys dalyvauti intensyviuose praktiniuose mokymuose turi atitikti šiuos reikalavimus:

  • 1 organizacija – 1 atstovas;
  • Atstovauti organizacijai, kurioje dirba ar/ir savanoriauja bent 2-3 asmenys;
  • Organizacijos atstovas – vadovaujančias pareigas organizacijoje užimantis asmuo priimantis sprendimus susijusius su organizacijos valdymu;
  • Prioritetas bus teikiamas kandidatams atstovaujantiems vietos lygiu veikiančias organizacijas ir/ar tautinių mažumų organizacijas.

Kandidatas užpildo elektroninę dalyvio registracijos formą. Atrinkti dalyviai informuojami registracijos formoje nurodytu elektroniniu paštu.

SVARBU! Dalyvavimas intensyviuose mokymuose privaloma sąlyga norint patekti į NVO akademija modulių programą.

MODULIŲ PROGRAMA

Antrajame etape dalyvauja tik pirmajame etape dalyvavusios organizacijos.

Šiame etape organizacijai atstovauja komanda sudaryta iš 2-3 organizacijos atstovų. Komandos atrenkamos dalyvauti NVO akademijos pasirinktoje programoje  – socialinių lyderių arba socialinio verslumo.

Atrankos sąlygos:

  • Organizacijos atstovas dalyvavo intensyviuose mokymuose
  • Organizacijos komandą sudaro 2-3 organizacijos nariai – savanoriai ir/ar darbuotojai, iš kurių bent vienas užima vadovaujančias pareigas organizacijoje.
  • Organizacijos komanda užpildo elektroninę registracijos formą, kur pasirenka programą, pristato komandos narius, įvardina organizacijos iššūkius ir poreikius ir kt.
Nuorodą į  elektroninę registracijos formą gaus tik  Intensyvių mokymų dalyviai.

Atrankos metu bus remiamasi šiais kriterijais:

  • Organizacijos motyvacija - jūsų organizacijos atitiktis NVO akademijos siūlomoms temoms ir programos atitiktis jūsų organizacijos poreikiams.
  • Organizacijos komandos galimybės įsipareigoti ilgalaikiam mokymuisi.
  • Pirmenybė bus teikiama organizacijoms, veikiančioms regione ir tautinių mažumų organizacijoms.
Organizacijos komanda bus pakviesta į nuotolinį interviu su atrankos komisija.
Atrinktos organizacijų komandos bus informuotos registracijos formoje nurodytu elektroniniu paštu.